Τεχνολογίες Ιστού / Επικοινωνίες Δίκτυα | Εμβόλιμη εξέταση

Έχουν ανακοινωθεί οι πληροφορίες για την εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος Τεχνολογίες Ιστού (πανεπιστημιακό πρόγραμμα) / Επικοινωνίες Δίκτυα (πρόγραμμα ΤΕΙ). Λεπτομέρειες εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3356