Γραφείο Erasmus+

Στο τμήμα λειτουργεί Γραφείο Erasmus+στο ισόγειο του κτηρίου, που θα είναι ανοικτό τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Τετάρτη 13.00-14.00
Πέμπτη 9.00-11.00
Μαργαρίτα Χατζηλία
hatzilia@ihu.gr, margaritachatzilia@gmail.com