Έρευνα και συγγραφή εργασίας – 09 Νοεμβρίου

Παρακαλώ δείτε ανακοίνωση στο Moodle σχετικά με το μάθημα της Τετάρτης 09/011/2022.

Παναγιώτα Πολυδωράτου

Dr. Panayiota Polydoratou, Associate Professor, International Hellenic University (former ATEITh), Department of Library Science, Archives and Information Systems (former LibD), P.O BOX 141 GR – 574 00 Thessaloniki, Hellas email: polydoratou at libd.teithe.gr homepage: http://polydor.libd.teithe.gr tel.: +30 2310 013 (237) fax: +30 2310 791 (185)