Θεματική Ευρετηρίαση – Έκτακτη ανακοίνωση

Έχει αναρτηθεί στο Moodle ανακοίνωση για την αλλαγή ώρας ή/και ημέρας διεξαγωγής του μαθήματος της Τετάρτης 14 Δεκεμβρίου 2022. Αφορά τη Β και τη Γ ομάδα.