Θεματική Ευρετηρίαση — Ανακοίνωση

Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση με σημαντικές διευκρινήσεις στη σελίδα του μαθήματος στο Moodle (https://exams-ssc.the.ihu.gr/mod/forum/discuss.php?d=523)