Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Τετάρτη 14 – 12 – 2022

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση στο moodle ( https://moodle.teithe.gr/mod/forum/discuss.php?d=23289), για τη διαξαγωγή του μαθήματος.

Ο διδάκων

Γ. Ιωαννίδης