Ανακοίνωση για Αγγλική Ορολογία Ι

Έχει αναρτηθεί στο νέο Moodle ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα της Τετάρτης 21/12/22.

Η διδάσκουσα
Βασιλική Γκελή