Θεματική Ευρετηρίαση – 10/1/23 και 11/1/23

Παρακαλώ δείτε στο moodle (https://exams-ssc.the.ihu.gr/mod/forum/discuss.php?d=190#p191) ανακοίνωση που αφορά τη διεξαγωγή του μαθήματος την Τρίτη 10/1/23 και την Τετάρτη 11/1/23.

Η διδάσκουσα
Μαρία Ζυγούρη