Οργάνωση και Λειτουργία Λαικών Βιβλιοθηκών

Αναπλήρωση μαθήματος "Οργάνωση και Λειτουργία Λαικών Βιβλιοθηκών"

Για πληροφορίες μπείτε στο moodle του μαθήματος.