Καταλογογράφηση ΙΙ – Ανακοίνωση για όλες τις ομάδες

Δείτε την ανακοίνωση στο moodle (https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=115&notifyeditingon=1)

Αρ. Ντόμπρος