Δελτίο Τύπου για υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής/μετακίνησης

Μπορείτε να δείτε συνημμένα Δελτίο Τύπου που αφορά στην υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής/μετακίνησης για συγκεκριμένες κατηγορίες το χρονικό διάστημα 17 με 22 Ιανουαρίου 2023.