Τεχνολογίες ιστού – Ανακοίνωση για την ομάδα Β

Έχει αναρτηθεί στο Moodle ανακοίνωση με ημ. ανακοίνωσης Τρι. 1 Νοε 2022 για την ομάδα Β.