Αναπλήρωση εξέτασης των μαθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν στις 24/1/2023 λόγω διακοπής ρεύματος

Η αναπλήρωση εξέτασης των μαθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν στις 24/1/2023 λόγω διακοπής ρεύματος, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/1/23
9:00-11:00 Προηγμένα θέματα περιγραφής πόρων στις αιθ. 15,16

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2/23
9:00-11:00 Καταλογογράφηση Ι – ΕΜΒΟΛΙΜΗ στην αίθ. 5

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2/23
11:00-13:00 Πηγές πληροφόρησης (Ανθρωπιστικές & Θετικές) στην αιθ. 15

εκ του Τμήματος