Ανακοίνωση – Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Στο Moodle έγινε ανακοίνωση σχετικά με το αυριανό μάθημα.Οι διδάσκοντεςΕ. ΓαρουφάλλουΔ. Ρουσίδης