ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

Οι δηλώσεις για συμμετοχή στις ομάδες εργαστηρίων του Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023 θα γίνουν ηλεκτρονικά στο moodle (εξετάσεων) την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 από τις 14:00 έως και την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου στις 17:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=114#section-11

Οι δηλώσεις βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας (σε περίπτωση που δεν μεταβείτε αυτόματα εκεί με τη χρήση του παραπάνω link)

Για την προστασία του συστήματος από υπερφόρτωση οι φοιτητές θα μπορούν να εισέρχονται σταδιακά την Πέμπτη 16/2 ως εξής :
Για μαθήματα του Β’ Εξαμήνου στις 14:00
Για μαθήματα του Δ’ Εξαμήνου στις 15:00
Για μαθήματα του ΣΤ’ Εξαμήνου στις 16:00
Για μαθήματα του Η’ Εξαμήνου στις 17:00
Για τα Φροντιστηριακά μαθήματα στις 18:00

Οι φοιτητές / τριες του ΣΤ’ εξαμήνου υποχρεούνται να επιλέξουν ένα μάθημα επιλογής από κάθε ομάδα :

Α΄ ομάδα :
Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών, Αρχείων
ή Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών
ή Ιστορία και Είδη Βιβλιοθηκών

Β’ ομάδα :
Ιστορία Πολιτισμού
ή Ιστορία Τέχνης