ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Α & Β

Δείτε την ανακοίνωση για την αναπλήρωση του χαμένου μαθήματος της Καθαράς Δευτέρας στο moodle (https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=173&notifyeditingon=1)

Ο διδάσκων
Αρ. Ντόμπρος, ΕΔΙΠ