Ομάδες εξέτασης για την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 για τα μαθήματα: • Βάσεις Δεδομένων • Πολυμεσικές Εφαρμογές

Έχουν ανακοινωθεί οι ομάδες εξετασης στο Moodle των εξετάσεων