Βάσεις Δεδομένων – Ανακοίνωση

Στο Moodle έχει γίνει ανάρτηση σχετικά με τα σημερινά μαθήματα.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Ρουσίδης