Ανάρτηση Προσκλήσεων Συμμετοχής Φοιτητών και Προσωπικού Πρόγραμμα Erasmus+ XE 2023-24 και Προκήρυξη BIPs

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στηνΙστοσελίδα του Ιδρύματος

(https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82)

α. Η Πρόσκληση Συμμετοχής Φοιτητών και Προσωπικού Πρόγραμμα Erasmus+ XE 2023-24

με τα σχετικά ηλεκτρονικά έντυπα για την Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, και

β. Προκήρυξη Εντατικών Προγραμμάτων Μεικτής Κινητικότητας BIPs (αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό)

Παρακαλούμε για την ανάρτηση του συνδέσμου στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

Με την ευκαιρία σας παρακαλούμε εάν είναι δυνατόν, στο πεδίο του Erasmus της ιστοσελίδας του Τμήματος

να ενταχθεί ένα link: Κεντρική Σελίδα Erasmus ΔΙΠΑΕ: https://www.ihu.gr/monades/intprogrs

για να υπάρχειάμεση πρόσβαση κατά την αναζήτηση.

Σας ευχαριστούμε πολύ και βρισκόμαστε στηδιάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση