Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής_μάθημα 17.03.2023

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα “Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής”. Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.