Ανακοίνωση για το μάθημα Συντήρηση και Διατήρηση Υλικού, 22/3 μέσω zoom.

Λεπτομέρειες για τη σύνδεση σας έχουν αναρτηθεί στο moodle του μαθήματος.

Η διδάσκουσα

Αναστασία Τσελεπίδου