Εκτακτη ανακοίνωση για το σημερινο μάθημα (29/3) Συντήρηση και διατήρηση υλικού

Αναβολή του μαθήματος λόγω ασθένειας της διδασκουσας. Θα ενημερωθείτε για την αναπλήρωση σε δεύτερο χρόνο.