Ανακοίνωση για το μάθημα Αυτοματοποιημένα Συστήματα Βιβλιοθηκών.

Μεταβείτε στο Moodle για να ενημερωθείτε σχετικά με την αλλαγή της ώρας πραγματοποίησης του μαθήματος.