Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής_μάθημα 28.04

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση στο moodle για τη διεξαγωγή του μαθήματος “Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής” την Παρασκευή 28 Απριλίου.