Διαχείριση Συλλογών, Πληροφοριών και Ερευνητικών Δεδομένων – Ενδιάμεση Αξιολόγηση

Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του εργαστηρίου, λόγω των φοιτητικών εκλογών, στη σελίδα του μαθήματος στο Moodle