Ανακοίνωση για το Μάθημα Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ

Μεταβείτε στο Moodle για να ενημερωθείτε σχετικά με το μάθημα της Παρασκευής 28 Απριλίου.