ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

Οι δηλώσεις ομάδων εργαστηρίων για τους φοιτητές του Α΄ εξαμήνου θα γίνουν αυτόματα και θα βγει σχετική ανακοίνωση στο site του τμήματος.


– Για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές οι δηλώσεις για συμμετοχή στις ομάδες εργαστηρίων του Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 θα γίνουν ηλεκτρονικά στο moodle την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου από τις 08:00 έως και τις 24:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=114#section-12

-Οι δηλώσεις βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας (σε περίπτωση που δεν μεταβείτε αυτόματα εκεί με τη χρήση του παραπάνω link)

– Για την προστασία του συστήματος από υπερφόρτωση οι φοιτητές θα μπορούν να εισέρχονται σταδιακά την Πέμπτη 28/9 ως εξής :
Για μαθήματα του Α’ Εξαμήνου στις 08:00
Για μαθήματα του Γ’ Εξαμήνου στις 09:00
Για μαθήματα του Ε’ Εξαμήνου στις 10:00
Για μαθήματα του Ζ’ Εξαμήνου στις 11:00
Για μαθήματα του Η΄ Εξαμήνου στις 12:00
Για τα Φροντιστηριακά μαθήματα στις 13:00