Κωδικοί αξιολόγησης μαθήματος Συντήρηση και διατήρηση υλικού

Στο moodle του μαθήματος έχουν αναρτηθεί κωδικοί αξιολόγησης για το τρέχον εξάμηνο.