Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Παρακαλώ δείτε ανακοίνωση στο Moodle που αφορά στο μάθημα και την συμμετοχή του Τμήματος στην 19η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Παναγιώτα Πολυδωράτου

Dr. Panayiota Polydoratou, Associate Professor, International Hellenic University (former ATEITh), Department of Library Science, Archives and Information Systems (former LibD), P.O BOX 141 GR – 574 00 Thessaloniki, Hellas email: polydoratou at libd.teithe.gr homepage: http://polydor.libd.teithe.gr tel.: +30 2310 013 (237) fax: +30 2310 791 (185)