Ανακοίνωση Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ψηφιακά Αρχεία και Καταθετήρια

Μεταβείτε στο Moodle για να ενημερωθείτε σχετικά με το μάθημα της Πέμπτης 23 Μαρτίου.

Οι διδάσκοντες

Ε. Γαρουφάλλου

Δ. Ρουσίδης