Ανακοινώσεις για τα “Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Πολιτιστικών Οργανισμών”

Έχουν αναρτηθεί στο Moodle ανακοινώσεις για τα “Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Πολιτιστικών Οργανισμών” με Ημ. ανακοίνωσης Τρι. 23-Μαϊ-2023α και Ημ. ανακοίνωσης: Τρι. 23-Μαϊ-2023β. Μπορείτε να δείτε εδώ τις λεπτομέρειες.