ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Όσοι/ες φοιτητές/ήτριες πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου και θα συμμετάσχουν στην ορκωμοσία που πιθανότατα θα γίνει το πρώτο 15μερο του Ιουλίου 2023, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία ορκωμοσίας (Αρχεία)

Στην ορκωμοσία θα συμπεριληφθούν και οι παρακάτω:

  1. φοιτητές/ήτριες που θα συμμετέχουν στην εξεταστική Ιουνίου και θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου 
  2. φοιτητές/ήτριες που θα ολοκληρώσουν την Πρακτική Άσκηση και δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου
  3. φοιτητές/ήτριες που θα εξετασθούν στην Πτυχιακή Εργασία το αργότερο μέχρι 20 Ιουνίου και δεν θα έχουν άλλες υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου
  4. φοιτητές/ήτριες που θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου το αργότερο μέχρι 20 Ιουνίου.

  Για τις παραπάνω τέσσερις περιπτώσεις φοιτητών/τριών λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών και προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ορκωμοσία Ιουλίου 2023, παρακαλούνται θερμά οι τελειόφοιτοι/ες για την άμεση τήρηση των οδηγιών της Διαδικασίας Ορκωμοσίας (Αρχεία) μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους για τη λήψη πτυχίου μέχρι  τις 20 Ιουνίου 2023.

Για την ακριβή ημερομηνία ορκωμοσίας θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος