Ανακοινώσεις για τα “Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Πολιτιστικών Οργανισμών”

Έχουν αναρτηθεί στο Moodle ανακοινώσεις για τα “Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Πολιτιστικών Οργανισμών” με Ημ. ανακοίνωσης Τρι. 9-Μαϊ-2023 και Ημ. ανακοίνωσης: Δευ. 8-Μαϊ-2023. Μπορείτε να δείτε εδώ τις λεπτομέρειες.