Ανάκτηση Πληροφοριών, Εξέταση Εργαστηρίου

Καλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα να προσέλθουν στην εξέταση εργαστηρίου για το μάθημα Ανάκτηση Πληροφοριών που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6/6/2023. Λεπτομέρειες για τις Ομάδες παρακαλούμε δείτε αναρτημένες στο moodle του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες