Ανακοίνωση πραγματοποίησης εξετάσεων για το μάθημα Αυτοματοποιημένα Συστήματα Βιβλιοθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/6/2023 η εξέταση της θεωρίας του μαθήματος «Αυτοματοποιημένα Συστήματα Βιβλιοθηκών» στις 12:00 – 14:00 για όλους τους φοιτητές στις αίθουσες 2, 3, 4, 5.