Προγραμματισμός εξέτασης εργαστηρίου στις Βάσεις Δεδομένων

Έχει ανακοινωθεί ο προγραμματισμός της εξέτασης εργαστηρίου στις Βάσεις Δεδομένων. Η ανακοίνωση αφορά και όσους εξετάζονται στο πλαίσιο της εμβόλιμης. Λεπτομέρειες στο Moodle.