Καλή αρχή από το προσωπικό του τμήματος προς τους πρωτοετείς φοιτητές μας

Οι καθηγητές του τμήματος και το διοικητικό προσωπικό συγχαίρουν τους πρωτοετείς φοιτητές μας για την εισαγωγή τους στο τμήμα.
Ασφαλώς, υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα και άγνωστα για εσάς γνωστικά αντικείμενα, παράλληλα με τις νέες φιλίες που θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε.

Καλή αρχή!
Η Πρόεδρος του τμήματος”