ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ΟΜΑΔΑΣ

Μπορείτε να δείτε στο MOODLE την ανακοίνωση για την αναπλήρωση των μαθημάτων που προέκυψαν λόγω των επικείμενων Αυτοδιοικητικών εκλογών του Οκτωβρίου 2023
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=115