1ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

9 και 10 Νοεμβρίου 2023 στους χώρους του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο:«Κατάγραψε το παρελθόν, Διάγνωσε το Παρόν, Πρόβλεψε το Μέλλον»Ιπποκράτης Επιδημικά

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ :΄΄Ο ρόλος της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης στην καθιέρωση της νοσηλευτικής κουλτούρας και η υποστήριξη ψυχιατρικών ασθενών με τη μέθοδο της ψηφιακής βιβλιοθεραπείας

Ομιλήτριες:- Δρ. Σεμερτζίδου Ελένη, Υπεύθυνη Ιατρικής Βιβλιοθήκης ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ –

Γεωργαλά Μαρία, Απόφοιτη Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΔΙ.ΠΑ.Ε.΄΄

LINK ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: www.ahepahosp.gr