Πληροφοριακή Παιδεία: Ανακοίνωση για τα μαθήματα 6/11 (Α& Β ομάδες) και 9/11 (Γ ομάδα)

Παρακαλώ δείτε σχετική ανακοίνωση στο moodle του μαθήματος

https://exams-ssc.the.ihu.gr/mod/forum/discuss.php?d=562