Θεματική Ευρετηρίαση _ Μάθημα 7-12-23

Την Πέμπτη 7-12-23 δε θα πραγματοποιηθεί το μάθημα στη Θεματική Ευρετηρίαση, λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.

Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης.