ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (16/11/2020)

Το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών δεν θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 16/11/2020 για οικογενειακούς λόγους. Θα αναπληρωθεί εν ευθέτω χρόνω.

Δρ Ιφιγένεια Βαρδακώστα