Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Αλλαγή ώρας του μαθήματος για τη Δευτέρα 8-1-2024

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση στο moodle, για την αλλαγή της ώρας του μαθήματος, για τη Δευτέρα 8-1-2024.

Ο διδάσκων