Επιστημονική επικοινωνία και δημοσίευση – Επαναληπτικό μάθημα, αλλαγή ημερομηνίας

Το επαναληπτικό μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/01/2024 αλλά την Τετάρτη 17/01/2024 τις αντίστοιχες ώρες (13:00 και 15:00).

Παναγιώτα Πολυδωράτου

Dr. Panayiota Polydoratou, Associate Professor, International Hellenic University (former ATEITh), Department of Library Science, Archives and Information Systems (former LibD), P.O BOX 141 GR – 574 00 Thessaloniki, Hellas email: polydoratou at libd.teithe.gr homepage: http://polydor.libd.teithe.gr tel.: +30 2310 013 (237) fax: +30 2310 791 (185)