Προηγμένα θέματα περιγραφής-Εξεταστική Ιανουαρίου 2024

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες προτίθενται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος στις 22 Ιανουαρίου 2024, να το δηλώσουν άμεσα στη σελίδα του μαθήματος στο moodle