Επείγουσα ανακοίνωση Erasmus+ για όσους επιθυμούν να μετακινηθούν για ΠΑ ή after placement στο εαρινό 2024 και ΔΕΝ έχουν υποβάλλει αίτηση

Όσοι / όσες φοιτητές /τριες επιθυμούν να μετακινηθούν είτε για Πρακτική Άσκηση είτε για after placement κατά το ΕΑΡΙΝΟ 2024 (για3 έως 6 μήνες από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο 2024) και ΔΕΝ έχουν υποβάλλει αίτηση παρακαλώ να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μου.

Μ. Χατζηλία (hatzilia@ihu.gr)