ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης που *_δεν έχουν ολοκληρώσει_*_*την πρωτοκολλημένη*_ αίτηση τους για παροχή δωρεάν σίτισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://sitisi.ihu.gr/ ) και η αίτηση τους παραμένει σε κατάσταση επεξεργασίας, να επισυνάψουν τα ελλιπή δικαιολογητικά έως στις 13-2-2024 και ώρα 11:59, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουνε ότι, αν δεν ολοκληρωθεί η επισύναψη των ελλιπών στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της σίτισης, οι αιτήσεις θα απορριφθούν και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής δωρεάν σίτισης.

Με εκτίμηση

Αγγελική Δρουμπλή


Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας – Σίτιση

ΤΘ 141 Θεσσαλονίκη
ΤΚ 574 00 Σίνδος
Τηλ.: +30 2310 013124
email:infositisi@the.ihu.gr