Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής_εργαστήρια

Παρακαλώ ενημερωθείτε σχετικά με τις ομάδες εργαστηρίων από την ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο moodle.