ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΙΙ ΚΑΙ IV