Έναρξη του μαθήματος Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων/ Πολιτιστικών Οργανισμών

Σύντομα θα ξεκινήσει η διδασκαλία του μαθήματος Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων/ Πολιτιστικών Οργανισμών. Με βάση τα νέα δεδομένα έχει γίνει γίνει τροποποίηση του ωρολόγιου προγράμματος. Λεπτομέρειες εδώ. Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.